Thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại TPHCM, tiêu hủy 122 con lợn bệnh

Tiến hành tiêu hủy 122 con lợn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại quận Bình Tân, TPHCM:, ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cung cấp.
Tiến hành tiêu hủy 122 con lợn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại quận Bình Tân, TPHCM:, ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cung cấp.
Tiến hành tiêu hủy 122 con lợn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại quận Bình Tân, TPHCM:, ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cung cấp.
Lên top