Thêm ổ dịch mới ở trường học, Lào Cai khẩn trương truy vết, tìm nguồn lây

Phong tỏa Trường THCS Kim Tân, TP.Lào Cai để nhanh chóng truy vết, tìm nguồn lây cho các ca bệnh. Ảnh: CTV
Phong tỏa Trường THCS Kim Tân, TP.Lào Cai để nhanh chóng truy vết, tìm nguồn lây cho các ca bệnh. Ảnh: CTV
Phong tỏa Trường THCS Kim Tân, TP.Lào Cai để nhanh chóng truy vết, tìm nguồn lây cho các ca bệnh. Ảnh: CTV
Lên top