Thêm một tỉnh là Điện Biên có ca mắc COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top