Thêm một người họp cùng Giám đốc Hacinco bị lây nhiễm SARS-CoV-2

Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top