Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 để quản lý, cách ly theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 để quản lý, cách ly theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 để quản lý, cách ly theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lên top