Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top