Thêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

Thêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Thêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Thêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Lên top