Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến TPHCM

Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. Ảnh: VNVC.
Lên top