Thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam

Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Chân Phúc.
Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Chân Phúc.
Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top