Thêm gói hỗ trợ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

Lễ ký tài trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ngày 12.11. Ảnh: Bùi Lượng
Lễ ký tài trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ngày 12.11. Ảnh: Bùi Lượng
Lễ ký tài trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ngày 12.11. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top