Thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Hoà Vang
Thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Hoà Vang
Thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Hoà Vang
Lên top