Thêm 8 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 ở Vĩnh Phúc

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top