Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được xuất viện

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Lên top