Thêm 34 ca mới mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Bệnh viện Dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Bệnh viện Dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Bệnh viện Dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Lên top