Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TT
Lên top