Thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là nhập cảnh

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top