Thêm 22 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện ngày 30 Tết

Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xúc động ngày trở về. Ảnh NH
Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xúc động ngày trở về. Ảnh NH
Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xúc động ngày trở về. Ảnh NH
Lên top