Thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân vào ngày 8.2. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân vào ngày 8.2. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân vào ngày 8.2. Ảnh: HCDC
Lên top