Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Lên top