Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Các bác sĩ dồn sức điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Các bác sĩ dồn sức điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Các bác sĩ dồn sức điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top