Thêm 2 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19, TPHCM tăng số giường lên 5.000

Lên top