Thêm 12 ca mới mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hà Nội và Đà Nẵng

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Văn Phong.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Văn Phong.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Văn Phong.
Lên top