Thêm 10 ca mới, Đà Nẵng có chuỗi nguy cơ cao ở khu công nghiệp, khu dân cư

Thêm 10 ca mới, Đà Nẵng có chuỗi nguy cơ cao ở khu công nghiệp, khu dân cư. Ảnh minh hoạ: TT
Thêm 10 ca mới, Đà Nẵng có chuỗi nguy cơ cao ở khu công nghiệp, khu dân cư. Ảnh minh hoạ: TT
Thêm 10 ca mới, Đà Nẵng có chuỗi nguy cơ cao ở khu công nghiệp, khu dân cư. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top