Thêm 1 người nghi nhiễm COVID-19 ở thành phố Thủ Đức

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nơi làm việc của người nghi nhiễm. Ảnh: HCDC
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nơi làm việc của người nghi nhiễm. Ảnh: HCDC
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nơi làm việc của người nghi nhiễm. Ảnh: HCDC
Lên top