Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị: Bệnh nhân số 904 đã đi những đâu?

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phong tỏa khu dân cư sau khi phát hiện có người mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phong tỏa khu dân cư sau khi phát hiện có người mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phong tỏa khu dân cư sau khi phát hiện có người mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top