Thêm 1 ca dương tính COVID-19 ở Thái Bình là phụ xe khách Bắc - Nam

Đến hiện tại, cả 5 ca dương tính COVID-19 đều làm việc trên chiếc xe khách này của Công ty Trung Đức. Ảnh: CDC Thái Bình.
Đến hiện tại, cả 5 ca dương tính COVID-19 đều làm việc trên chiếc xe khách này của Công ty Trung Đức. Ảnh: CDC Thái Bình.
Đến hiện tại, cả 5 ca dương tính COVID-19 đều làm việc trên chiếc xe khách này của Công ty Trung Đức. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lên top