Thầy thuốc Huế hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn các y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Phú yên chống dịch COVID-19. Ảnh: BV.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn các y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Phú yên chống dịch COVID-19. Ảnh: BV.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn các y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Phú yên chống dịch COVID-19. Ảnh: BV.
Lên top