Thầy cúng đi tụng kinh ở 5 quận huyện Đà Nẵng mới phát hiện mắc COVID-19

Đà Nẵng phát hiện một thầy cúng đi tụng kinh ở 5 quận huyện Đà Nẵng mắc COVID-19. Ảnh: ST
Đà Nẵng phát hiện một thầy cúng đi tụng kinh ở 5 quận huyện Đà Nẵng mắc COVID-19. Ảnh: ST
Đà Nẵng phát hiện một thầy cúng đi tụng kinh ở 5 quận huyện Đà Nẵng mắc COVID-19. Ảnh: ST
Lên top