Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19:

Thật-giả trong công văn xin nhập vaccine Moderna và phản hồi của Vimedimex

Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, nhưng yêu cầu quy trình phải chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, nhưng yêu cầu quy trình phải chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, nhưng yêu cầu quy trình phải chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top