Thanh tra phát hiện 1 huyện của Hà Nội có 51 cơ sở thực phẩm không phép

Đoàn kiểm tra làm việc tại một cơ sở sản xuất thực phẩm.
Đoàn kiểm tra làm việc tại một cơ sở sản xuất thực phẩm.
Đoàn kiểm tra làm việc tại một cơ sở sản xuất thực phẩm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top