Thanh tra làm rõ vụ nghi giám đốc bệnh viện gom khẩu trang để bán giá cao

Biên lai chuyển tiền có ghi tên P.Q.H được đăng kèm lời tố "thâu gom khẩu trang để đưa đi nước ngoài" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Biên lai chuyển tiền có ghi tên P.Q.H được đăng kèm lời tố "thâu gom khẩu trang để đưa đi nước ngoài" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Biên lai chuyển tiền có ghi tên P.Q.H được đăng kèm lời tố "thâu gom khẩu trang để đưa đi nước ngoài" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Lên top