Thanh tra Bộ Y tế phê bình bác sĩ BV Phụ sản TW viết chữ xấu "như gà bới"

Chữ bác sĩ "siêu xấu", siêu khó hiểu trong đơn thuốc. Ảnh minh hoạ: LĐO
Chữ bác sĩ "siêu xấu", siêu khó hiểu trong đơn thuốc. Ảnh minh hoạ: LĐO
Chữ bác sĩ "siêu xấu", siêu khó hiểu trong đơn thuốc. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top