Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt: Tạo điều kiện để dân hưởng lợi

Người dân nộp tiền mặt để khám chữa bệnh tại Viện Tim Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân nộp tiền mặt để khám chữa bệnh tại Viện Tim Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân nộp tiền mặt để khám chữa bệnh tại Viện Tim Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top