Thanh niên gặp họa đêm giao thừa do pháo tự chế

Các xét nghiệm chụp chiếu và phẫu thuật được các bác sĩ tiến hành ngay trong đêm. Ảnh: BV cung cấp.
Các xét nghiệm chụp chiếu và phẫu thuật được các bác sĩ tiến hành ngay trong đêm. Ảnh: BV cung cấp.
Các xét nghiệm chụp chiếu và phẫu thuật được các bác sĩ tiến hành ngay trong đêm. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top