Thái Bình truy vết được 31 F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964

Xe chuyên dụng của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình làm nhiệm vụ vận chuyển các trường hợp F1 của  bệnh nhân COVID-19 số 4964 đến điểm cách ly tập trung. Ảnh: CDC Thái Bình.
Xe chuyên dụng của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình làm nhiệm vụ vận chuyển các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964 đến điểm cách ly tập trung. Ảnh: CDC Thái Bình.
Xe chuyên dụng của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình làm nhiệm vụ vận chuyển các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964 đến điểm cách ly tập trung. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lên top