Thái Bình: Lịch trình dày đặc của bệnh nhân COVID-19 chăm mẹ chồng ốm

Cán bộ chốt kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân thôn Đông Hòa (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, Thái Bình) nơi bệnh nhân V sinh sống. Ảnh: N.T
Cán bộ chốt kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân thôn Đông Hòa (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, Thái Bình) nơi bệnh nhân V sinh sống. Ảnh: N.T
Cán bộ chốt kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân thôn Đông Hòa (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, Thái Bình) nơi bệnh nhân V sinh sống. Ảnh: N.T
Lên top