Thái Bình: Kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến đền Tiên La

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thực hiện làm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Ảnh: CDC Thái Bình.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thực hiện làm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Ảnh: CDC Thái Bình.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thực hiện làm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lên top