Thái Bình đã chủ động cách ly, kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19

Lãnh đạo tỉnh báo cáo trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phiên họp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo tỉnh báo cáo trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phiên họp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo tỉnh báo cáo trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phiên họp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top