Thái Bình: Cách ly y tế, khoanh vùng 1 thôn có ca dương tính COVID-19

Quyết định về việc khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ thôn Hưng Đạo (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Quyết định về việc khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ thôn Hưng Đạo (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Quyết định về việc khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ thôn Hưng Đạo (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Lên top