Thái Bình: 204 công nhân về từ Bắc Giang âm tính với SARS-CoV-2

Ngay khi về đến khu cách ly tập trung các công nhân được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn sau đó lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Ngay khi về đến khu cách ly tập trung các công nhân được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn sau đó lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Ngay khi về đến khu cách ly tập trung các công nhân được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn sau đó lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ảnh: CDC Thái Bình.
Lên top