Tây Nguyên lại thiếu hụt máu dự trữ, vận động người nhà bệnh nhân hỗ trợ

Do thiếu hụt nguồn máu dự trữ, một số cơ sở y tế tại Tây Nguyên đang vận động người nhà bệnh nhân hiến máu, hỗ trợ điều trị. Ảnh: B.T
Do thiếu hụt nguồn máu dự trữ, một số cơ sở y tế tại Tây Nguyên đang vận động người nhà bệnh nhân hiến máu, hỗ trợ điều trị. Ảnh: B.T
Do thiếu hụt nguồn máu dự trữ, một số cơ sở y tế tại Tây Nguyên đang vận động người nhà bệnh nhân hiến máu, hỗ trợ điều trị. Ảnh: B.T
Lên top