Tạo điều kiện cho người tỉnh khác ra khỏi Hà Nội sau điều trị tại bệnh viện

Hà Nội yêu cầu đảm bảo phòng dịch nhưng vẫn thông suốt. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội yêu cầu đảm bảo phòng dịch nhưng vẫn thông suốt. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội yêu cầu đảm bảo phòng dịch nhưng vẫn thông suốt. Ảnh: Tô Thế
Lên top