Tăng tốc truy vết các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, mở rộng xét nghiệm

Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top