Tạng của người hiến được vận chuyển 3 miền đất nước, cứu sống 4 người

Vận chuyển tạng đi cứu các bệnh nhân suy tạng. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia
Vận chuyển tạng đi cứu các bệnh nhân suy tạng. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia
Vận chuyển tạng đi cứu các bệnh nhân suy tạng. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia
Lên top