Tạm thời phong toả Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Đà Nẵng lập chốt, siết chặt việc ra vào thăm nuôi người bệnh. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng lập chốt, siết chặt việc ra vào thăm nuôi người bệnh. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng lập chốt, siết chặt việc ra vào thăm nuôi người bệnh. Ảnh: Hữu Long
Lên top