Tác dụng điều trị COVID-19 của thuốc Remdesivir như thế nào?

Remdesivir là thuốc kháng virus do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất.
Remdesivir là thuốc kháng virus do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất.
Remdesivir là thuốc kháng virus do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất.
Lên top