Tác dụng điều trị COVID-19 của thuốc Molnupiravir mới về Việt Nam ra sao?

Thuốc Molnupiravir đang được thử nghiệm tại Việt Nam với triển vọng điều trị F0 tại nhà.
Thuốc Molnupiravir đang được thử nghiệm tại Việt Nam với triển vọng điều trị F0 tại nhà.
Thuốc Molnupiravir đang được thử nghiệm tại Việt Nam với triển vọng điều trị F0 tại nhà.
Lên top