Suýt truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm máu B

Nữn bệnh nhân Blonh đang được kiểm tra sau sự cố bị cho là có dấu hiệu bị truyền nhầm nhóm máu. Ảnh Đ.V
Nữn bệnh nhân Blonh đang được kiểm tra sau sự cố bị cho là có dấu hiệu bị truyền nhầm nhóm máu. Ảnh Đ.V
Nữn bệnh nhân Blonh đang được kiểm tra sau sự cố bị cho là có dấu hiệu bị truyền nhầm nhóm máu. Ảnh Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top