Sức khoẻ hồi phục, hành khách Trung Quốc vẫn được cách ly tại Đà Nẵng

Khách Trung Quốc chiếm trên 50% thị trường du lịch tại Đà Nẵng
Khách Trung Quốc chiếm trên 50% thị trường du lịch tại Đà Nẵng
Khách Trung Quốc chiếm trên 50% thị trường du lịch tại Đà Nẵng
Lên top