Sức khỏe 2 bệnh nhân COVID-19 diễn biến phức tạp

Khu vực điều trị các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực điều trị các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực điều trị các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top